SYMTOM/PROBLEM

TRAUMA/PTSD

Trauma är ett avbrott i den kontinuitet, den röda tråd i en normal erfarenhet, ett brott i ens tidigare tillstånd av anpassning. En orsak till trauma kan vara skam som i sin tur kan orsaka mycket rädsla och resultera i trauma som hindrar en från att utföra handlingar och ha känslor och tankar som känns normalt för alla andra. Denna skam, stelfrusenhet och förlamning kan skapas både i barndomen och under vuxen ålder. Misshandel och övergrepp, både fysiskt och psykiskt kan orsaka stora trauma och driva människor till ett tillstånd av att känna sig som offer och till en känsla av inre ensamhet och maktlöshet. Tidiga separationer kan vara en annan anledning till trauma. Ett barn som har förlorat sin far två veckor före sin födsel och blir separerad från sin mor pga hennes sjukdom och sjukhusvistelse kan utveckla kontrollbehov och får en för stark bindning vid sin mor och kan vilja avsluta varje relation med en partner så snart de blir djupare.

Trauma kan också vara kumulativ när det händer småtrauma som i sig själva inte är så farliga men en samling av dem kan bli för mycket för en människas psyke. Händelser som orsakar skräck kan lätt leda till trauma som när någon blir rånad eller när man förlorar någon i en olycka. Många gånger människor som blir inbegripna i krig, råkar ut för naturkatastrofer som jordbävning, översvämningar, stormar, eller händelser som brand eller bilolyckor, eller blir vittne till någon annans våld och övergrepp drabbas av PTSD (Post-traumatic Stress Disorder). Det är då när människor som är drabbade hamnar under särskilda villkor och mår mycket dåligt. De får stresstörning som är en form av psykisk tryck och press som drabbar de efter den förfärliga händelsen. Då försöker den drabbade att hålla sig borta från andra människor och händelser och isolerar sig, händelsen som har drabbat dem visar sig levande i deras minne och tankar och de får upprepningar av händelsen i form av flashbacks och mardrömmar. Ibland kan händelsen upplevas t o m värre än vad som hände i verkligheten. Personen kan få en olidlig skuld. Minst sagt, mår PTSD-drabbade mycket, mycket dåligt. Många gånger får de också psykosomatiska sjukdomar. (Se äv. Ångest nedan).

Att komma till rätta med PTSD är mycket svårt, men är möjlig efter långvarigt arbete i psykoterapi i olika former, bl a i en psykoanalytisk psykoterapi då patienten har mycket nära relation med sin psykoterapeut. En annan teknik som just har hjälpt PTSD-utsatta människor är EMDR (eye-movement desensitization and reprocessing), där behandlaren försöker tömma personens minne och rensa den från det negativa som har hänt personen som behandlas.