SYMTOM/PROBLEM

SJÄLVKÄNSLA

Självkänsla betyder en utvärdering och en värdering av sig själv. När vi talar om självkänsla kommer vi direkt i kontakt med bredare begrepp som självbild, självuppfattning och hur vi tar in och tolkar information från omvärlden. Det är inte enkelt att definiera, förstå, eller förändra självkänslan. En förändring tar lång tid och det finns inga garantier, tvärt emot vad alla populärpsykologiska böcker hävdar. Att självförtroende inte är samma sak som självkänsla är sant, men det finns tydliga samband mellan dessa två och det kommer fram ett sådant tydligt samband i människornas självuppfattning, deras känsla av välmående och framgång i de specifika områden som de är bra på. Låg självkänsla verkar vara relaterad till negativa tillstånd och beteenden och många andra problem, men visste du att även en viss sort av hög självkänsla är kopplad till negativa beteenden och utfall som aggressivitet, narcissism och kriminellt beteende. Idag vet vi att självet är multidimensionellt, att självkänsla är ett resultat av individens uppfattning och bedömning om sin egen kompetens inom olika områden och hur viktiga dessa områden uppfattas vara för individen själv, samt att självkänslan är starkt påverkad av andras uppfattningar och den sociala omgivningen. I en psykoanalytisk psykoterapi kan vid behov en förändring av självkänsla bli möjlig långsamt och under en lång period av interaktion och samspel mellan patient och psykoterapeut.