SYMTOM/PROBLEM

DEPRESSION

Depression kan vara kortvarig och drabba vem som helst någon gång i livet, men om den blir svår och långvarig kan den drabba den deprimerade hårt, så hårt som att den är idag den största anledningen till självmord. Medicin kan ibland vara till hjälp, men inte alltid och dessutom, kan den aldrig ta bort de grundläggande anledningarna till depression. Dessa kan däremot behandlas i en psykoterapi på ett djupare sätt. Det finns många symtom som måste uppfyllas under en kort period av två veckor för att man ska få diagnosen depression. Depression betraktas som ett inlärt tillstånd av hjälplöshet, där den deprimerade känner att hans/hennes sorg inte leder till någon förändring alls och att han/hon inte kan påverka sin situation. Man känner sig totalt maktlös och fastnar i sina problem, utan att förmå se en möjlighet till en lösning inom sig själv. Man tror sig inte kunna klara av någonting alls. Sedan följer en attityd av att tycka synd om sig själv över förlusten av alla chanser och möjligheter som man skulle kunnat ha haft och därefter följer känslan av hopplöshet. Man kan känna sig förlamad även kognitivt, avbryta sina egna tankar i sig själv, eller i samtal med andra och dra slutsatser och bestämma sig för saker som inte stämmer alls med verkligheten och kan orsaka ännu svårare problem. Man har inte då någon tro på framtiden och tankesystemet rör sig ständigt mot det negativa hållet. Man kan koppla ihop ett barns födelse med dess död och kärlek kan betyda strid och separation i slutändan som exempel. Då är det klart att om någon letar efter det negativa överallt finner han just den till slut. Således, negativa tankar leder till negativa känslor och tvärtom. Ilska och missnöje är depressionens två levande ingredienser. V