BEHANDLINGAR

SAMTALSTERAPI

Du kan också välja att gå på samtalsterapi. Då får du terapeutiska frågor som hjälper dig att hitta din egen väg och göra dina egna val i livet. Du kanske redan har en intuitiv känsla för ett val men känner dig osäker och vill kunna handla tryggt. Då kan samtalsterapi vara dig till hjälp. Då träffas vi enl överenskommelse under en bestämd tidsperiod.