SYMTOM/PROBLEM

SJÄLVKÄNNEDOM

Tänk att du vill börja att lära känna en annan människa för att bilda familj eller att vara vänner. Då är självkännedom av väsentlig vikt. Hur ska man kunna lära känna någon annan om man inte lärt känna sig själv, jobbat på sina egna problem, lärt älska och acceptera sig själv? Hur ska man bli nöjd med någon annan om man är missnöjd med sig själv? Självkännedom innebär också smärta. Det är inte lätt att bli medveten om sina (mörka) sidor i sin personlighet och förändring i detta sammanhang betyder minst sagt en resa.