BEHANDLINGAR

PSYKOANALYTISK PSYKOTERAPI

En form av den psykodynamiska psykoterapin är den psykoanalytiska psykoterapin, där din relation med psykoterapeuten är i fokus och har stor betydelse för utvecklingen av ditt mående. Vi har flera block att jobba med parallellt.

Det första blocket är dina egna känslor, det andra är allt som pågår mellan dig och andra i ditt inre i dina nära relationer. Det tredje blocket är vad som pågår i ditt inre i din relation med din psykoterapeut. Alla tre blocken kopplas ihop genom dina känslor och inre bilder av dessa relationer.

Psykoanalytiska psykoterapin innebär en lång process av långsamma inre förändringar. Du kommer vanligen på 1–4 bedömningssamtal då det avgörs om den här modellen passar dig. Efter behandlingens start gäller särskilda ramar om tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. Denna form av psykoterapi utförs 1–3  ggr/v beroende på ditt behov.

Du kan få behandling i psykoanalytisk psykoterapi om du har önskan om en inre utveckling och lära känna dig själv, då du vill veta djupare anledningar till dina känslor, tankar och handlingar, om du är traumatiserad och vill lära dig hantera det, om du har obearbetade sorger, konflikter, om dina relationer inte består någon längre tid, om du är ångestfylld, stressad och inte vet hur dessa uppstår inom dig och vill kunna hantera dem, om du upplever att din ilska kan skapa problem och vara ett hinder för en god relation med andra och om din bristande självaktning, din negativa självbild negativa självförtroende kan påverka dig vardagligen på ett otillfredsställande sätt.