ELHAM SVANTESSON

Leg psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut, med socionomexamen som grundutbildning och tidigare studier i familje- och föräldraskapspsykologi och psykologi.
Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi, korttidsterapi och familjerådgivning.

Tidigare har jag arbetat som samtalsterapeut och numera bedriver jag psykoanalytisk psykoterapi, som är en djupare form av psykodynamisk psykoterapi,  vid min mottagning på Södermalm i Stockholm. Jag kommer ursprungligen från Iran, har bott hela mitt vuxna liv i Sverige och är väl förtrogen med båda kulturerna.

Jag ser psykodynamisk psykoterapi, i synnerhet psykoanalytisk psykoterapi som en av de bästa former av psykoterapi med tanke på dess intrapsykiska (patientens egna känslor mot sig och relation med sig själv), interpersonella (patientens känslor och relation till andra) och den relationella aspekten med terapeuten.

Vi internaliserar den känslomässiga bilden av våra föräldrar (vårdgivare) under barndomen, bildar ett mönster som vi gärna upprepar i relation till andra senare i livet. Sedan försvarar vi oss omedvetet och håller oss kvar i mönster som inte gagnar oss i vårt vardagliga liv.

Det omedvetna har en stor roll, mycket större än vad vi tror i att fortsätta att använda samma missgynande mönster emot oss.

En lång-tidspsykoterapi kan hjälpa oss att bli medvetrna om våra omedvetna känslor, tankar och avsikter och ger oss även insikt för att kunna göra en förändring möjlig. I en sådan psykoterapi bearbetar vi våra sorger, lär oss bl a identifiera, verbalisera och reglera våra känslor, så att vi kan få balans i våra tankar och beteende. Vi får också stor lindring inom oss och mår mycket bättre när vi känner att någon opartisk, utanför vår umgängeskrets lyssnar på oss engagerat, hjälper oss att förstå oss själva och lättare hantera vårt inre liv, för att senare kunna hantera även vårt yttre liv.

 

Som leg psykoterapeut står jag under Socialstyrelsens tillsyn www.socialstyrelsen.se. Jag är också medlem i Akademikerförbundet SSR www.akademssr.se och medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC) www.riksforeningenpsykoterapicentrum