ELHAM SVANTESSON

Leg psykoterapeut

Jag är legitimerad psykoterapeut med socionomexamen som grundutbildning och jag har studerat familje- och föräldraskapspsykologi och rättspsykologi. Tidigare har jag arbetat som samtalsterapeut och numera bedriver jag psykoanalytisk psykoterapi vid min egen mottagning på södermalm i Stockholm. Hos mig erbjuds psykoterapi och andra former av samtalsterapi på persiska och svenska, då jag själv ursprungligen är från Iran. Jag har bott i Sverige hela mitt vuxna liv och är väl förtrogen med båda kulturerna. Som leg psykoterapeut står jag under Socialstyrelsens tillsyn www.socialstyrelsen.se. Jag är också medlem i Akademikerförbundet SSR www.akademssr.se och medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC) www.riksforeningenpsykoterapicentrum eller www.rpc.nu