SYMTOM/PROBLEM

MISSTÄNKSAMHET

Misstänksamhet är ett mycket stort problem. Som utomstående är det många gånger helt omöjligt att förstå hur en misstänksam person tänker och resonerar. Det spelar ingen roll hur man pratar med en misstänksam person. Han/hon kommer alltid att hitta något nytt och se saken från den aspekt som passar henne/honom. Misstänksamhet härstammar från skador som har hänt i personens första 14 månader av livet. Det har med brist på tillit att göra. Under sådana omständigheter vi kan varken lita på  oss själva, på andra, eller på allt som händer i världen. Då börjar vi tänka negativt och blir benägna att vara negativa över huvud taget. Runt 2-årsåldern blir vi tveksamma gentemot våra föräldrars beteende och våra egna. Man kan säga att de som har blivit skadade under sina två första levnadsår bär på en stor risk att bli misstänksamma som personer. Dessa människor känner sig mycket otrygga i sig själva och i sina relationer med andra och i relationer med sin partner.

Då kan man tänka, resonera, kombinera saker ihop och göra slutsatser som leder till att andra vill sätta sig över dem och med tvång ta ifrån dem deras rättigheter, att folk är grymma och kärlekslösa, att andra vill lura dem. I sådana fall spelar det ingen roll vilket gott rykte den andra har, vilka löfte man har bytt mellan sig. Inte ens en gång den andras fina gärningar och beteende påverkar den misstänksamme på ett positivt sätt, utan den misstänksamma personen bara väntar på att se ett tecken i den andra för att kunna bekräfta sin egen misstänksamhet och onda tankar. Under dessa tillstånd projicerar den misstänksamme sina känslor och sitt dåliga mående på andra. Nu när han/hon tror att fantasierna är en extern verklighet och mår dåligt ser de till att skada både sig själva och sin nästa med sin utagerande ilska. Den misstänksamme känner sig attackerad. Därför går han/hon till attack. Dessa människors äganderätt har inte respekterats i barndomen, de har inte fått kärlek och känner sig otrygga. Därför betraktar de andra som tjuvar och förbrytare. Resultatet blir att de känner sig beredda till försvar och vilket försvar är bättre än attack? Tyvärr förstörs många relationer av deras utageranden och så länge de har detta mycket svårbehandlade tankesystem kan de ha aggressiviteten som ett kännetecken på sina personligheter. Många av dessa misstänksamma individer behöver både medicin och psykoterapi. Misstänksamhet kallas för paranoia i sin starka form.