SYMTOM/PROBLEM

SORGBEARBETNING

Det är inte alltid vi är medvetna om vår egen obearbetade sorger. En förlust kan vara en anledning till sorg: Förlust över en anhörigs död, skilsmässa, ett funktionshinder, arbetslöshet, fattigdom, känslan av okunskap, eller verklig okunskap osv. Ibland kan sorg ligga bakom andra känslor och vara svårt att framträda. Det finns många anledningar för detta som du kan upptäcka och komma närmare dig själv och dina egna känslor i en psykoterapi. Du kan befria den tryckande smärtan som sitter i vägen för din frihet att känna.