SYMTOM/PROBLEM

SKAM/SKULD

I vår kultur brukar dessa två ord, skuld och skam användas som synonymer, men det är stor skillnad mellan dessa två. Skuld handlar om handlingar som vi har, eller inte har gjort som missgynnar oss själva, eller andra, medan skam handlar om hur vi är och känner oss. Skam tillhör vår känsloregister och egentligen är hälsosam. Den är till för att stärka vår grupptillhörighet. Den hjälper oss med den sociala kontrollen inom oss själva som individ, men den kan, precis som skuld bli ohälsosam när vi känner dessa känslor utan att behöva göra det. Man kan påstå att skam är den svåraste av alla våra känslor, den mest outhärdliga. Därför gömmer vi den när vi inte har fått hjälp med att komma ut ur den. När skam trängs undan brukar den omedvetet täckas över med andra känslor som ilska förnekande eller undandragande som exempel för att slippa känna den. Varför slippa känslan av den då? Jo, för att den är så smärtsam och outhärdlig. Om man inte får hjälp med sin skam kan det leda till ytterligare skam vilken kan öka smärtan ännu mer och känslan av att vilja försvinna från jordens yta. Det brukar vara lättare att jobba med skuld än skam, men det betyder inte att det är omöjligt att bli hjälpt med sin skam. En  olöst känsla av skam kan leda till utskämmande av andra som en destruktiv handling. Detta utskämmande fungerar som försvar mot personens egen känsla av skam. Då har den lett till hämnd. Skam själv kan gömma sig bakom andra känslor som avund som exempel. Den kan döljas i narcissism och depression. Ett annat försvar mot skam är skamlöshet.