BEHANDLINGAR

KORTTIDSTERAPI

Korttidsterapi fokuserar på ett för dig specifikt problem som vi jobbar på tillsammans under 12 veckor.