SYMTOM/PROBLEM

ÅNGEST

För att förstå ångest måste vi förstå vad rädsla är. Rädsla är en verklig, extern fara som existerar just nu, är inte inlärd och finns även i djur, känns över något som säkert ska hända, någonting som kommer att hända, medan ångest är en overklig rädsla som bara finns i vår fantasi, har ingen extern anledning och för det mesta handlar om framtiden, är inlärd och syns inte i djur. Ångest handlar om sannolikheter och möjligheter till en händelse i framtiden. Man kan inte säga att ångest är en sjukdom, utan ett syndrom. Den är symptom på någon sjukdom och större problematik. Vid rädsla blir kroppen aktiv. vi tar kontroll över situationen och koncentrerar oss på hur vi kan hantera den bäst, som exempel går vi till attack, eller flyr. Rädsla är värdefull för människan, medan ångest förlamar kroppen till den milda grad att man inte ens kan be om hjälp, vi förlorar kontrollen och ibland vårt beteende visar sig vara helt bortanför verkligheten och baserad på en fantasi. Ångestens förlamande egenskap ställer oss till en försvarsposition inom oss. Ångesten, utöver att den är farlig i sig själv kan också vara anledning till många andra sjukdomar och problem för oss. Rädsla kan leda till panik som visar sig i tecken som svettning och hårdare hjärtslag som exempel och stark ångest kan leda till olika sorters fobier. En av de svåraste fobierna är socialfobi när man inte kan prata inför andra och ibland kan inte ens börja ett samtal med någon i en grupp. Till slut mycket stark ångest kan leda till oro, även kronisk oro.

Alla dessa sammanhängande syndrom kan i sin tur orsaka psykosomatiska sjukdomar. Det finns olika typer av ångest, bl a existentiell ångest som har med död, ensamhet och tvivel och tvekan att göra. Det finns också ångest som har med vår omedvetenhet att göra. Våra fantasier, våra känslor som orsakar emotioner som i sin tur orsakar oönskade handlingar. Brist på, eller felanvändning av förnuft, något som är mycket unikt för människan är en stor anledning till oro, ängslan och därmed en möjlig ångest. Därför är det viktigt att förstå dessa anledningar, deras samspel och inre mening och ta hand om dem. En psykoterapeut kan hjälpa dig med detta. Tvångstankar och tvångshandlingar som i sin tur kan leda till OCD (obssessive compulsive disorder) är starkt relaterade till dessa ångest, fobier, paniska attack och rädslor, då personen vill kontrollera sitt inre och även yttre situationer med sina tvångsbesatta tankar och handlingar.

Även stress och t o m PTSD (post-traumatic stress disorder) har med ångest, fobi och panik att göra i botten. I PTSD har skräcken blivit så stark så att den tar all kontroll från personen på olika sätt som att få flashbacks av den förfärliga händelsen som har satt igång sjukdomen. En annan typ av ångest är den neurotiska ångesten där vi vill kontrollera vår ilska inifrån vilken kan orsaka i sin tur oro och ängslan. Därför är det viktigt att vi ska kunna få hjälp av en psykoterapeut och lära oss förstå och hantera vår ångest. I en psykoanalytisk psykoterapi kommer de omedvetna anledningarna till din oro och ångest av vilken sort det än månde vara bli tydliga i ditt samarbete med terapeuten. Du får då möjlighet till att med en verklig syn på din trauma, eller den situation och de händelser som ligger till grund för din ångest och oro bemöta händelserna igen, fast i en trygg miljö och inte i dåtid utan nutid och ta bort deras faror och skador med hjälp av terapeuten. Man kan säga att dina inre filmer som du har tagit kommer fram i ljus från mörker och försvinner sakta, eller att dess obehag försvinner.