SYMTOM/PROBLEM

SVARTSJUKA

Svartsjuka dyker alltid upp i en triangel, det är du och den älskade som du upplever inte delar sin kärlek bara med dig, utan med en tredje som du uppfattar vara bättre, eller duga bättre i din älskades ögon. Svartsjuka kan vara befogad, då du måste undersöka verkligheten, klargöra dina åsikter och sätta dina gränser, men många gånger är svartsjuka obefogad och du, pga låg självkänsla känner dig värdelös, oduglig och nonchalerad. Risken för att du förvärrar situationen är mycket stor när du vill kontrollera din älskades beteende men inte dina egna känslor, tankar och handlingar. Du kan behöva hjälp av en psykoterapeut. Detta betyder inte automatiskt att den andra inte behöver hjälp. Ibland behöver ni hjälp tillsammans för att kunna förstå varandra och er själva bättre och se hur ni kan påverka er relation på olika sätt. Då är parterapi en mycket bra möjlighet att undersöka era känslor, tankar och upplevelser tillsammans med en tredje part. Ni kanske behöver kommunicera era känslor på ett annat sätt än vad ni gör.